Weekend z Godslayerem 9-10 sierpnia - Printable Version
Megalith Games - Official Forums
Weekend z Godslayerem 9-10 sierpnia - Printable Version

+- Megalith Games - Official Forums (http://forums.megalith-games.com)
+-- Forum: COMMUNITY (/forumdisplay.php?fid=37)
+--- Forum: Search & Find Other Players (/forumdisplay.php?fid=40)
+---- Forum: Poland (/forumdisplay.php?fid=49)
+---- Thread: Weekend z Godslayerem 9-10 sierpnia (/showthread.php?tid=1201)Weekend z Godslayerem 9-10 sierpnia - Grimnir - 08-07-2014 08:29 PM

Szykujcie się na dwa dni pokazów i nauki gry w Godslayera.

Zaczynamy w sobotę o 10.00 na Battleground Paradox.

Battleground: Paradox
Hala Sportowa OSiR na obrońców Tobruku 40


a w niedziele od 11.00 jesteśmy na Avangardzie

Avangarda
Plac Politechniki 1
Gmach Wydziału Inżynierii Środowiska


Zapraszamy!


RE: Weekend z Godslayerem 9-10 sierpnia - Grimnir - 08-16-2014 08:19 PM

Last weekend we've made demo games and gave lessons how to play at two game events in Warsaw.
It was quite busy weekend for us, but it was worth it Smile
Here is some photos from those two events.

[Image: 81fa652592847865gen.jpg]

[Image: 62b174a26c0fdbecgen.jpg]

[Image: 385440d57f3203f0gen.jpg]

[Image: 2c7da9c2396212e6gen.jpg]

[Image: 0459c5c44741484agen.jpg]

[Image: 4b5b35832cac3201gen.jpg]

and for the last one happy organizers Smile

[Image: 2373c4cdcf9c62bcgen.jpg]

See you in Warsaw!