Megalith Games - Official Forums

Full Version: Środy z Godslayerem w Twierdzy Gier
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Cześć,
mamy nową świecką tradycję i w każdą środę po 18.00 gramy w Godslayera Smile
Dlatego zapraszamy wszystkich z figurkami i bez, na grę oraz naukę.

Zawsze czekają na nas minimum 3 stoły do gry, zarezerwowane tylko dla Godslayera!

Adres:

Twierdza Gier
Al. KEN 98
02-777 Warszawa
Reference URL's